Cho các loài cây sau: (1) Thược dược (2) Mía (3) Cà chua (4) Lạc (5) Hướng

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 04/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho các loài cây sau:
(1) Thược dược
(2) Mía
(3) Cà chua
(4) Lạc
(5) Hướng dương
(6) Đậu tương
(7) Vừng
(8) Cà rốt
(9) Gai dầu
(10) Mía
Trong các loài cây trên, những loài cây ngày ngắn là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong các loài cây trên, những loài cây ngày ngắn là: Thược dược, mía, đậu tương, vừng, gai dầu, mía.
→ Đáp án: A
Giải thích:

  • Thược dược ra hoa sớm, chỉ khoảng 50 - 60 ngày là cho hoa.
  • Mía: Miền Bắc có 2 vụ chính: vụ Đông Xuân (tháng 11 – 3) và vụ thu xuống giống vào tháng 9, thu hoạch vào tháng 10 – 1 năm sau.
  • Đậu tương: Gieo giống trong khoảng tháng 4-5 dương dịch và thu hoạch vào tháng 7-8 dương lịch.
  • Vừng: Thời gian sinh trưởng 2,5-3,5 tháng
  • Cây gai dầu sẽ mọc cao từ 30 đến 40 cm và sẵn sàng để thu hoạch chỉ sau 4 tháng.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X