Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cơ thể thực vật có thể lớn lên là do:

Cơ sở tế bào học của hiện tượng sinh trưởng là sự nguyên phân của các tế bào mô phân sinh.

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật:

Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật là thành phần của axit nucleic, ATP, photpholipit, coenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
Giải thích: Trong cơ thể thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có 17 nguyên tố C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu đối với sự sinh trưởng của mọi loài cây. Những nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu này giúp cây hoàn thành chu trình sống, tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể. Các nguyên tố dinh dưỡng này không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào khác.
Photpho là một trong số các nguyên tố đại lượng trong cây, các nguyên tố chiếm trên 100mg/kg chất khô của cây.
Vai trò của phôtpho trong cơ thể thực vật:
Cung cấp năng lượng dưới dạng ATP cho các phản ứng hóa học trong tế bào cây, đặc biệt là trong giai đoạn sinh trưởng đầu tiên. Nếu thếu 1 lượng dù rất nhỏ Photpho trong cây cũng làm trì trệ các quá trình sinh lý và chức năng sinh trưởng của cây.
Photpho có vai trò cố định đạm của vi sinh vật, đặc biệt đối với các loại cây họ đậu.
Trong cây cối, thừa photpho không gây hại cho cây mà cây có thể chuyển nguyên tố này từ cơ quan đã phát triển sang cơ quan đang sinh trưởng mạnh hơn, gọi là nguyên tố dùng lại.

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật là:

Vai trò chủ yếu của magie trong cơ thể thực vật là: thành phần của diệp lục, hoạt hóa enzim.

Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật?

Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP...

Vai trò của nguyên tố Phốt pho trong cơ thể thực vật?

Phốt pho có vai trò là: Thành phần của axit nucleic, ATP, coenzim

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật là: Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng

Sự lên men có thể xảy ra ở cơ thể thực vật trong trường hợp nào sau đây?

Sự lên men diễn ra trong điều kiện rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, hay cây ở trong điều kiện thiếu oxi

Vai trò của nguyên tố Fe trong cơ thể thực vật?

Sắt có vai trò là: Thành phần của xitocrom, tổng hợp diệp lục, hoạt hóa enzim

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật

Vai trò của kali trong cơ thể thực vật là: Hoạt hóa enzim, cân bằng nước và ion, mở khí khổng

Cơ thể thực vật lớn lên chủ yếu tố nào dưới đây ?
1. Sự hấp thụ và ứ đọng nước trong dịch tế bào theo thời gian.
2. Sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.
3. Sự tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất.

Cơ thể thực vật lớn lên do sự gia tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do trao đổi chất - Phần mở bài - SGK trang 27

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X