Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá

01/12/2020 114

Câu Hỏi:
Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu hiện qua?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X