Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 04/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phitôcrôm là sắc tố cảm nhận quang chu kì và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X