Quang chu kỳ là?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 04/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quang chu kỳ là?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Quang chu kỳ là tương quan độ dài ban ngày và ban đêm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X