Cây trung tính là cây ra hoa ở?

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 04/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cây trung tính là cây ra hoa ở?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cây trung tính là cây ra hoa ở cả ngày dài và ngày ngắn. Ví dụ như cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương..

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X