Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?

27/11/2020 28

Câu Hỏi:
Cách làm nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X