Biện pháp nào sau đây cho ta an toàn khi sử dụng điện?

27/11/2020 91

Câu Hỏi:
Biện pháp nào sau đây cho ta an toàn khi sử dụng điện?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X