Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:

27/11/2020 153

Câu Hỏi:
Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X