Công việc nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?

27/11/2020 62

Câu Hỏi:
Công việc nào dưới đây không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X