Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trốngDòng điện......chạy qua cơ thể người khi

27/11/2020 47

Câu Hỏi:
Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống
Dòng điện......chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí ..... của cơ thể.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X