Những điều nào sau đây sai khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì?

27/11/2020 26

Câu Hỏi:
Những điều nào sau đây sai khi sửa chữa hoặc thay thế cầu chì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X