Tác hại nào sau đây không phải do hiện tượng đoản mạch gây ra?

27/11/2020 55

Câu Hỏi:
Tác hại nào sau đây không phải do hiện tượng đoản mạch gây ra?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X