Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit,

27/11/2020 15

Câu Hỏi:
Vì lí do nào dưới đây mà các dụng cụ được dùng để sửa chữa điện như kìm, tuavit, ... đều có cán được bọc nhựa hay cao su?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X