Trắc nghiệm Sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 15 - Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần có đáp án

Câu 1. Trong xã hội thời Trần tầng lớp thấp kém nhất là:

A. Nông dân.

B. Thợ thủ công.

C. Nô tì, nông nô.

D. Thương nhân.

Câu 2. Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

A. Nho giáo không phát triển.

B. Nho giáo trở thành quốc giáo.

C. Nho giáo phát triển.

D. Nho giáo bị hạn chế.

Câu 3. Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?

A. Vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý.

B. Thời Trần Phật giáo trở thành quốc giáo.

C. Phật giáo suy yếu nhanh chóng.

D. Nhà Trần cấm truyền bá đạo Phật.

Câu 4. Tình hình văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm dưới thời Trần như thế nào?

A. Văn học chữ Hán suy tàn, văn học chữ Nôm phát triển mạnh mẽ.

B. Cả văn học chữ Hán và văn học dân gian đều phát triển mạnh mẽ.

C. Cả văn học chữ Hán và văn học dân gian đều không phát triển.

D. Văn học chữ Hán phát triển mạnh mẽ, văn học chữ Nôm bước đầu phát triển.

Câu 5. Thầy giáo nổi tiếng nhất dưới thời Trần là:

A. Nguyễn Bỉnh Khiêm

B. Chu Văn An

C. Nguyễn Đình Chiểu

D. Lê Quý Đôn

Câu 6. Thái ấp là gì?

A. Ruộng đất của nông dân tự do.

B. Ruộng đất của địa chủ.

C. Phần đất đai vua ban cho quý tộc, vương hầu.

D. Ruộng đất do vương hầu, quý tộc chiêu tập dân nghèo khai hoang.

Câu 7. Văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần phát triển hơn thời Lý vì:

A. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước ĐNA.

B. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước châu Á.

C. Nhân dân phấn khởi, nhà nước quan tâm phát triển kinh tế, xã hội ổn định.

D. Nhà Trần được kế thừa các thành tựu văn hóa của các nước trên thế giới

Câu 8. Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nông nghiệp thời Trần phát triển mạnh sau chiến thắng chống xâm lược Mông Nguyên là:

A. quý tộc nhà Trần tăng cường chiêu tập dân nghèo khai hoang, lập điền trang.

B. đất nước hòa bình.

C. nhà nước có chính sách khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt.

D. nhân dân phấn khởi sau chiến thắng ngoại xâm.

Câu 9. Tầng lớp bị trị đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là:

A. nô tì.

B. thợ thủ công.

C. nông dân cày ruộng đất công của làng xã.

D. nông dân tự do.

Câu 10. Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là:

A. các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao.

B. các nhà nho được nhiều bổng lộc.

C. các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.

D. các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều.

Câu 11. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Đại Việt sau ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên là gì?

A. Bị tàn phá nặng nề nhưng được phục hồi nhanh chóng

B. Phương thức sản xuất mới được du nhập thúc đẩy kinh tế phát triển

C. Không bị ảnh hưởng

D. Bị tàn phá nặng nề, không thể phục hồi

Câu 12. Hai hình thức sở hữu ruộng đất phổ biến dưới thời Trần là

A. Ruộng đất công và ruộng đất tư hữu

B. Ruộng đất công và ruộng chùa

C. Ruộng đất tư và ruộng chùa

D. Ruộng công và ruộng lộc

Câu 13. Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Mông- Nguyên kết thúc, xã hội Đại Việt có điểm gì đáng chú ý?

A. ngày càng phân hóa sâu sắc

B. mâu thuẫn giai cấp được giảm thiểu đến mức thấp nhất

C. dân số tăng nhanh

D. đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt

Câu 14. Cơ quan chuyên viết sử thời Trần có tên là gì?

A. Quốc sử quán

B. Quốc sử viện

C. Ngự sử đài

D. Hàn lâm viện

Câu 15. Biểu hiện nào cho thấy dưới thời Trần hoạt động sản xuất thủ công nghiệp đã bước đầu mang tính chuyên môn hóa?

A. Hình thành các công trường thủ công

B. Xuất hiện nhiều thợ thủ công giỏi

C. Xuất hiện các làng nghề thủ công

D. Trình độ kĩ thuật được nâng cao

Câu 16. Đâu không phải là tín ngưỡng cổ truyền của người Việt vẫn được bảo lưu dưới thời Trần?

A. Tờ cúng tổ tiên, các vị anh hùng dân tộc

B. Sùng bái tự nhiên

C. Phồn thực

D. Sùng bái đạo Phật

Câu 17. Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng được nâng cao?

A. Nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị

B. Đạo Phật lấn át quyền của nhà vua

C. Nhân dân không ủng hộ đạo Phật

D. Ảnh hưởng của đạo giáo và phật giáo giảm dần

Câu 18. Tại sao văn học thời Trần đậm đặc tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc?

A. Do nền kinh tế phát triển, tinh thần tự cường của dân tộc dâng cao

B. Do đất nước liên tục phải đương đầu và đều đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù

C. Do nền văn hóa dân tộc được xây dựng và phát triển mạnh

D. Do Đại Việt vươn lên trở thành cường quốc hùng mạnh nhất Đông Nam Á

Câu 19. Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự quan tâm của nhà nước đối với giáo dục?

A. Mở các trường công để đào tạo con em quý tộc, quan lạ

B. Định lệ thi thái học sinh 7 năm một lần

C. Quy định chọn tam khôi trong kì thi Đình

D. Dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu

Câu 20. Sự khác nhau cơ bản giữa điền trang và thái ấp thời Trần là gì?

A. Nguồn gốc, chủ sở hữu

B. Tính chất kinh tế trong các điền trang, thái ấp

C. Lực lượng sản xuất trong các điền trang, thái ấp

D. Vai trò của điền trang, thái ấp với chế độ phong kiến thời Trần

Câu 21. Các công trình kiến trúc điêu khắc thời Trần mang đặc điểm gì nổi bật?

A. Là sự nối tiếp của nghệ thuật kiến trúc- điêu khắc thời Lý nhưng cách tạo hình hiện thực khoáng đạt, khỏe khoắn hơn

B. Là các công trình kiến trúc đồ sộ, ảnh hưởng mạnh mẽ của đạo Phật

C. Là các công trình có phong cách đơn giản nhưng đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện

D. Là các công trình chịu ảnh hưởng mạnh của Nho giáo, mang tính dân dụng cao

Câu 22. Ai là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt?

A. Trần Nhân Tông

B. Trần Thái Tông

C. Trần Thánh Tông

D. Trần Anh Tông

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 12A
Câu 2CCâu 13A
Câu 3ACâu 14B
Câu 4DCâu 15C
Câu 5BCâu 16D
Câu 6CCâu 17A
Câu 7BCâu 18B
Câu 8CCâu 19D
Câu 9CCâu 20A
Câu 10CCâu 21A
Câu 11ACâu 22A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X