Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 25/09/2023 - Tác giả: Giang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào? Câu hỏi thuộc bộ đề Trắc nghiệm Sử 7 bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần do doctailieu tổng hợp và biên soạn.

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Tình hình Nho giáo thời Lý như thế nào?

TRẢ LỜI

Nho Giáo bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ thời Bắc Thuộc, thế nhưng phải chờ đến thế kỷ thứ 10 thì các triều đại phong kiến Việt Nam mới dần chú ý đến Nho Giáo.

Nho giáo thời Lý phát triển

bởi từ thời nhà Lý đã thấy nhà vua lập Văn Miếu thờ Khổng Tử và tiền hiền ở Thăng Long. Trong lúc Phật giáo còn là quốc giáo thì suốt thời Lý- Trần thực lực của Nho Giáo và nho gia ở triều đình và trong dân ngày càng mạnh.

Nho giáo ngày càng phát triển dưới hai triều đại Lý- Trần do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Thời Trần nhiều trường học được mở ra, nội dung học tập là chữ Nhi và các sách kinh sử.

Nho giáo là gì?

Nho giáo là một tôn giáo hay một học thuyết có hệ thống và có phương pháp, dạy về nhân đạo, tức là dạy về đạo làm một con người trong gia đình và trong xã hội.

Hệ thống của Nho giáo thì theo chủ nghĩa: “Thiên Địa Vạn vật đồng nhất thể”, nghĩa là: Trời Đất và muôn vật đều đồng một thể với nhau. Phương pháp của Nho giáo là phương pháp chứng luận, lấy Thiên lý lưu hành làm căn bản. Như vậy, học thuyết của Nho giáo có 3 điều cốt yếu :
  • Về Tín ngưỡng: Luôn luôn tin rằng Thiên Nhân tương dữ, nghĩa là: Trời và Người tương quan với nhau.
  • Về Thực hành: Lấy sự thực nghiệm chứng minh làm trọng.
  • Về Trí thức: Lấy trực giác làm cái khiếu để soi rọi tìm hiểu sự vật.
Câu hỏi liên quan
Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là:

Biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là: các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
Giải thích: Thờ Trần Nho giáo phát triển do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền. Các nhà nho được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước: Phạm Sư Mạnh, Trương Hán Siêu, Chu Văn An,..

Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê như thế nào?

Tình hình Nho giáo dưới thời tiền Lê là: Nho giáo đã xâm nhập vào nước ta nhưng chưa anh hưởng đáng kể.
Dưới thời Tiền Lê: Nho giáo đã được du nhập vào nước ta nhưng chưa tạo được ảnh hưởng đáng kể. Nho học chỉ được tầng lớp tăng lữ tiếp cận.

Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn ở nước ta từ thế kỉ nào?

Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chiếm vị trí độc tôn ở nước ta từ thế kỉ XV

Luận điểm nào của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến?

Luận điểm của Nho giáo quy định tôn ti trật tự xã hội phong kiến là tam cương

Vì sao dưới thời Trần địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng được nâng cao?

Thời Trần, địa vị chính trị của Nho giáo ngày càng được nâng cao do nhu cầu xây dựng bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị. Nhiều nhà nho được bổ nhiệm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước như Trương Hán Siêu, Đoàn Nhữ Hải, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, Chu Văn An...

Giáo dục nho giáo có hạn chế gì?

Giáo dục nho giáo có hạn chế là không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế
Giải thích: Giáo dục Nho học có hạn chế là không tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, các nội dung khoa học không được chú ý, vì vậy giáo dục không góp phần tích cực để phát triển nền kinh tế thậm chí còn kìm hãm sự phát triển kinh tế.

Lí do để giai cấp thống trị chọn Nho giáo làm quốc giáo là

Lí do để giai cấp thống trị chọn Nho giáo làm quốc giáo là theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là "Thiên tử" và có quyền quyết định tất cả. Với tư tưởng vua là con trời, ý của vua là ý của trời của Nho giáo sẽ giúp cho giai cấp thống trị, đặc biệt là nhà vua được củng cố quyền lực.

Các triều đại phong kiến Việt Nam đề cao Nho giáo nhằm mục đích gì

Các triều đại phong kiến Việt Nam đề cao Nho giáo nhằm mục đích duy trì trật tự, đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị và góp phần giữ vững kỉ cương phép nước

Nho giáo được lập ra bởi

Nho giáo hay còn được gọi là Khổng giáo, do Không Tử (thế kỉ VI - V TCN) lập ra ở Trung Quốc.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X