Tầng lớp bị trị đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là:

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tầng lớp bị trị đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tầng lớp bị trị đông đảo nhất trong xã hội thời Trần là: nông dân cày ruộng đất công của làng xã.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X