Ai là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ai là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt là Trần Nhân Tông
Thượng hoàng Trần Nhân Tông về cuối đời đã về tu hành ở núi Yên Từ và trở thành vị tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm ở Đại Việt

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X