Tình hình văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm dưới thời Trần như thế nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tình hình văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm dưới thời Trần như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Dưới thời Trần văn học chữ Hán phát triển mạnh mẽ, chứa đựng sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Văn học chữ Nôm bước đầu phát triển, xuất hiện một số nhà thơ Nôm nổi tiếng: Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, Hồ Quý Ly,...

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X