Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tình hình Phật giáo dưới thời Trần như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đến thời Trần, Phật giáo vẫn phát triển nhưng không bằng thời Lý. Trong nước có nhiều người đi tu kể cả giai cấp thống trị, chùa chiền mọc lên khắp nơi.

Giang (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời tiền Lê?

Tôn giáo phổ biến nhất dưới thời tiền Lê là: Phật giáo.
Thời tiền Lê, đạo Phật được truyền bá rộng rãi. Nhiều nhà sư giữ trọng trách quan trọng trong triều đình. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi.

Trong các thế kỉ X – XIV, xuất hiện hàng loạt những công trình nghệ thuật kiến trúc liên quan đến Phật giáo là

Trong các thế kỉ X – XIV, xuất hiện hàng loạt những công trình nghệ thuật kiến trúc liên quan đến Phật giáo là chùa, tháp

Phật giáo nước ta trong thế kỉ XVI - XVIII có điểm gì nổi bật?

Trong thế kỉ XVI-XVIII, Phật giáo và Đạo giáo được phục hồi và tiếp tục phát triển.

Từ thế kỉ XVI - XVIII, ở nước ta có những tôn giáo như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo. Trong các tôn giáo đó, tôn giáo nào có điều kiện khôi phục vị trí của mình?

Từ thế kỉ XVI - XVIII, ở nước ta có những tôn giáo như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo. Trong các tôn giáo đó thì Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện khôi phục vị trí của mình đã từng có trước đây.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X