Trong xã hội thời Trần tầng lớp thấp kém nhất là:

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong xã hội thời Trần tầng lớp thấp kém nhất là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Trong xã hội thời Trần tầng lớp thấp kém nhất là:Nô tì, nông nô.
Giải thích: tầng lớp nô tì bị lệ thuộc và bị bóc lột nặng nề hơn nông dân tá điền. Nô tì được đưa vào sản xuất thì trở thành nông nô.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X