Trắc nghiệm Sinh 11 bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 33 có đáp án: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

Câu 1. Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn

A. một số ít là tập tính bẩm sinh

B. phần lớn là tập tính học được

C. phần lớn là tập tính bẩm sinh

D. là tập tính học được

Câu 2. Ở động vật có hệ thần kinh phát triển, tập tính kiếm ăn

A. phần lớn là tập tính bẩm sinh

B. phần lớn là tập tính học được

C. một số ít là tập tính bẩm sinh

D. là tập tính học được

Câu 3. Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

A. những cá thể cùng loài

B. những cá thể khác loài

C. những cá thể cùng lứa trong loài

D. con với bố mej

Câu 4. Những cá thể nào thì có tập tính bảo vệ lãnh thổ?

A. những cá thể khác loài

B. những cá thể cùng loài

C. những sống trong cùng một khu vực

D. vật ăn thịt

Câu 5. Trong mùa sinh sản, một con chim đực có ngực đỏ thường bảo vệ lãnh thổ của chúng bằng cách tấn công những con đực khác. Thí nghiệm dùng các con chim giả có màu sắc khác nhau thì nó chỉ tấn công những con có bộ ngực đỏ. Điều này có thể do

A. Chim Robin chỉ nhận biết được màu đỏ trong số các màu tự nhiên

B. Chúng chỉ có phản ứng với những cá thể giống mình

C. Màu đỏ ở ngực chim lạ là dấu hiệu khiêu kích đối với chúng

D. Những con chim có ngực đỏ thường là những con khỏe mạnh nên được nhiều chim mái lựa

Câu 7. Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách nào

A. Tiện đâu đẻ đấy

B. Chúng đẻ số lượng trứng lớn để trừ hao

C. Chúng "đẻ nhờ" vào tổ chim khác

D. Chúng đẻ con

Câu 9. Trứng của loài chim "đẻ nhờ" thường nở sớm hơn trứng loài chim chủ, sau khi nở ra chim non đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh. Nguyên nhân của hành động này là

A. Bố mẹ chúng dạy

B. Do trứng chim chủ làm chật tổ

C. Do bản năng sinh tồn của chúng

D. Chỉ có 1 số con chim non như vậy vì chúng hung hăng, ác độ

Câu 10. Cá mập con khi nở ra thường ăn luôn những quả trứng bên cạnh nó. Nguyên nhân của hành động này là:

A. Bố mẹ chúng dạy

B. Do trứng của những con cá khác làm chật chỗ trú của chúng

C. Chỉ có 1 số con cá mập con như vậy, những con cá mập con khác không ăn trứng đồng loại

D. Do bản năng sinh tồn của chúng

Câu 13. Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách nào?

A. Định hướng nhờ hướng gió, khí hậu.

B. Định hướng nhờ vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

C. Định hướng nhờ nhiệt độ, độ dài ngày...

D. Định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và hướng dòng nước chảy

Câu 14. Sự định hướng của động vật di cư?

A. Động vật trên cạn định hướng nhờ vị trí của mặt trời, trăng, sao.

B. Chim bồ câu định hướng nhờ từ trường của trái đất.

C. Động vật ở nước (cá) định hướng dựa vào thành phần hóa học của nước và hướng dòng

D. Tất cả các ý trên

Câu 16. Chó sói, sư tử sống theo bầy đàn là tập tính

A. bảo vệ lãnh thổ.

B. sinh sản.

C. di cư.

D. Xã hội

Câu 17. Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Giải thích đúng về sự hi sinh của các con ong lính trong trường hợp này là

A. Ong có tính hung hăng

B. Chúng không biết hậu quả của việc mình làm

C. Hành động này được khởi xướng từ con đầu đàn, còn những con khác bắt chước

D. Do tập tính vị tha

Câu 23. Trái ngược với tập tính vị tha là tập tính

A. Thứ bậc

B. Ích kỷ

C. Xã hội

D. Kiếm ăn

Câu 26. Tập tính phản ánh mối quan hệ khác loài là

A. Tập tính sinh sản

B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ

C. Tập tính di cư

D. Tập tính kiếm ăn

Câu 27. Tập tính nào sau đây không phản ánh mối quan hệ cùng loài

A. Tập tính sinh sản

B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ

C. Tập tính kiếm ăn

D. Tập tính di cư

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 15C
Câu 2BCâu 16D
Câu 3ACâu 17D
Câu 4BCâu 18C
Câu 5BCâu 19D
Câu 6DCâu 20C
Câu 7CCâu 21C
Câu 8ACâu 22A
Câu 9CCâu 23B
Câu 10DCâu 24C
Câu 11DCâu 25A
Câu 12DCâu 26D
Câu 13BCâu 27C
Câu 14D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X