Các nhóm động vật sau đều có sự phân chia thứ bậc ngoại trừ

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Các nhóm động vật sau đều có sự phân chia thứ bậc ngoại trừ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Hổ không có phân chia thứ bậc do chúng sống đơn độc

Đáp án cần chọn là: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X