Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách nào?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Động vật trên cạn khi di cư định hướng bằng vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X