Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp là ứng dụng của tập tính bẩm sinh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X