Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn phần lớn là tập tính bẩm sinh

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X