Sự định hướng của động vật di cư?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự định hướng của động vật di cư?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Động vật trên cạn khi di cư định hướng bằng vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.
Chim bồ câu định hướng nhờ từ trường của trái đất.
Động vật ở nước (cá) định hướng dựa vào thành phần hóa học của nước và hướng dòng nước chảy

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X