Cá mập con nở trước thường ăn luôn các trứng chưa nở trong bụng mẹ. Đây là loại

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cá mập con nở trước thường ăn luôn các trứng chưa nở trong bụng mẹ. Đây là loại tập tính

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đây là loại tập tính ích kỷ, trái ngược lại với tập tính vị tha.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X