Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách nào

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách nào

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tu hú có tập tính đẻ nhờ trứng vào tổ chim khác để chim chủ ấp và nuôi dưỡng con non. Ngay sau khi nở ra chim tu hú non đã có hành động đẩy trứng của loài chim chủ ra khỏi tổ để cặp bố mẹ chim chủ tập trung thức ăn nuôi mình.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X