Tập tính nào sau đây không phản ánh mối quan hệ cùng loài

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Tập tính nào sau đây không phản ánh mối quan hệ cùng loài

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tập tính kiếm ăn phản ánh mối quan hệ khác loài giữa con mồi và vật săn mồi.
Tập tính sinh sản, bảo vệ lãnh thổ, di cư phản ánh mối quan hệ cùng loài.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X