Cảm nhận thấy nguy hiểm, con khỉ canh gác kêu lên báo hiệu cho các con khác

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 22/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cảm nhận thấy nguy hiểm, con khỉ canh gác kêu lên báo hiệu cho các con khác trong bầy. Những con chim đậu quanh đó cũng vội vàng bay đi. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở chim là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chim không nhìn thấy nguy hiểm như khỉ mà do hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ làm chúng cũng bay đi theo.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của khỉ hình người?

Đặc điểm chung của khỉ hình người là không có đuôi.
Khỉ hình người (đười ươi, tinh tinh, gorila) có đặc điểm chung: không có chai mông, không có túi má và không có đuôi.
Đặc điểm chung của khỉ hình người là không có đuôi

Dạng vượn người được xem là họ hàng gần gũi nhất với con người là

Dạng vượn người được xem là họ hàng gần gũi nhất với con người là tinh tinh.
Tinh tinh có quan hệ họ hàng gần với người nhất (có 97,6% ADN giống với con người; không có sự sai khác về số axit amin trên chuỗi β - hemoglobin).

Khỉ vàng có giá trị

Là động vật trong thí nghiệm khoa học

Đặc điểm của vượn là

Có chai mông nhỏ, không có túi má và đuôi

Đặc điểm của khỉ hình người là

Không có chai mông, túi má và đuôi

Cơ quan di chuyển của khỉ, vượn là

Bàn tay, bàn chân cầm nắm

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X