Trái ngược với tập tính vị tha là tập tính

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trái ngược với tập tính vị tha là tập tính

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Loại tập tính ích kỷ, trái ngược lại với tập tính vị tha.

Đáp án cần chọn là B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X