Trắc nghiệm GDCD 11 bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề trắc nghiệm GDCD 11 bài 4 Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa gồm 40 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4 GDCD lớp 11 có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững kiến thức.

Câu 2. Phương án nào dưới đây lí giải nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Do nền kinh tế thị trường phát triển

B. Do tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất kinh doanh

C. Do Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp phát triển

D. Do quan hệ cung - cầu tác động đến người sản xuất kinh doanh

Câu 3. Tính chất của cạnh tranh là gì?

A. Giành giật khách hàng

B. Giành quyền lợi về mình

C. Thu được nhiều lợi nhuận

D. Ganh đua, đấu tranh

Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất phát từ

A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu

B. Sự gia tăng sản xuất hàng hóa

C. Nguồn lao động dồi dào trong xã hội

D. Sự thay đổi cung - cầu

Câu 5. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

A. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác

B. Giành uy tín tuyệt đối cho doanh nghiệp mình

C. Gây ảnh hưởng trong xã hội

D. Phục vụ lợi ích xã hội

Câu 6. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

A. Giành hàng hóa tối về mình

B. Giành hợp đồng tiêu thụ hàng hóa

C. Giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác

D. Giành thị trường tiêu thụ rộng lớn

Câu 7. Câu tục ngữ "Thương trường như chiến trường" phản ánh quy luật kinh tế nào dưới đây?

A. Quy luật cung cầu

B. Quy luật cạnh tranh

C. Quy luật lưu thông tiền tệ

D. Quy luật giá trị

Câu 8. Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Bảo vệ môi trường tự nhiên

B. Đa dạng hóa các quan hệ kinh tế

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống

Câu 9. Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác bằng cách trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực thuộc loại cạnh tranh nào dưới đây?

A. Cạnh tranh tự do

B. Cạnh tranh lành mạnh

C. Cạnh tranh không lành mạnh

D. Cạnh tranh không trung thực

Câu 11. Sự cạnh tranh vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức là cạnh tranh

A. Không lành mạnh

B. Không bình đẳng

C. Tự do

D. Không đẹp

Câu 12. Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh?

A. Khai thác tối đa mọi quyền lực của đất nước

B. Một số người sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương

C. Triệt tiêu các doanh nghiệp cùng ngành

D. Thu lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác

Câu 13. Những người sản xuất kinh doanh đua nhau cải tiến máy móc hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động là thể hiện mặt tích cực nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lên

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế

D. Góp phần ổn định thị trường hàng hóa

Câu 14. Việc sản xuất và kinh doanh hàng giả là mặt hạn chế nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng

B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương

C. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường

D. Phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất

Câu 15. Khi phát hiện một cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng giả, em sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

A. Vẫn mua hàng hóa ở đó vì giá rẻ hơn nơi khác

B. Không đến cửa hàng đó mua hàng nữa

C. Báo cho cơ quan chức năng biết

D. Tự tìm hiểu về nguồn gốc số hàng giả đó

Câu 16. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về cạnh tranh?

A. Cạnh tranh là quy luật kinh tế khách quan

B. Cạnh tranh có hai mặt: mặt tích cực và mặt hạn chế

C. Mặt tích cực của cạnh tranh là cơ bản

D. Mặt hạn chế của cạnh tranh là cơ bản

Câu 19. Công ty A kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân là biểu hiện của nội dung nào sau đây của cạnh tranh?

A. Nguyên nhân của cạnh tranh.

B. Mục đích của cạnh tranh.

C. Mặt tích cực của cạnh tranh.

D. Mặt hạn chế của cạnh tranh.

Câu 20. Công ty kinh doanh xăng dầu M đầu cơ tích trữ làm cho giá cả xăng dầu trên thị trường tăng cao hơn so với thực tế. Việc làm của công ty xăng dầu M đã vi phạm quy luật nào dưới đây trong cạnh tranh?

A. Vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

B. Tạo ra động lực cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.

C. Kích thích phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

D. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Câu 21. Khi Việt Nam là thành viên của WTO thì mức độ tính chất của loại cạnh tranh nào sau đây diễn ra quyết liệt?

A. Cạnh tranh trong mua bán.

B. Cạnh tranh trong nội bộ ngành

C. Cạnh tranh giữa các ngành.

D. Cạnh tranh trong nước và ngoài nước.

Câu 22. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều người bán quần áo. Cạnh tranh giữa những người này trên thị trường diễn ra khi nào trong các trường hợp sau đây?

A. Người mua nhiều, người bán ít.

B. Người mua bằng người bán.

C. Người bán nhiều, người mua ít.

D. Thị trường khủng hoảng.

Câu 23. Trong các việc làm sau, việc làm nào được pháp luật cho phép trong cạnh tranh?

A. Đầu cơ tích trữ để nâng giá cao giá thành hàng hóa.

B. Khai báo không đúng mặt hàng kinh doanh.

C. Đầu tư nhiều vốn cho sản xuất, kinh doanh

D. Bỏ qua yếu tố môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Câu 24. Theo báo cáo tài chính 2018, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tiếp tục dẫn đầu trong Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2018 số tiền thuế doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước năm 2018 lên tới 36.790 tỷ đồng. Thông tin này cho em thấy đặc điểm nào sau đây trong mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Kích thích lực lượng sản xuất, khoa hoc – kỹ thuật phát triển

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc phát triển kinh tế.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

D. Góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Câu 25. Công ty Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường lớn nhất tại Việt Nam trong nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng khiến cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Việc này thể hiện doanh nghiệp đã

A. chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức làm cho môi trường suy thoái.

B. không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương để giành lợi nhuận nhiều hơn.

C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, khủng hoảng kinh tế.

D. nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân

Câu 26. Để có thu nhập cao bà H trộn một hàm lượng rất nhỏ ma túy vào nồi cháo bán mỗi sáng cho sinh viên, gây cho các em cảm giác thèm ăn nên quán bà hôm nào cũng đông khách. Việc làm của bà H thể hiện việc

A. chạy theo mục tiêu lợi nhuận một cách thiếu ý thức làm cho môi trường suy thoái.

B. không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương để giành lợi nhuận nhiều hơn.

C. đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, khủng hoảng kinh tế.

D. nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân

Câu 27. Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của cạnh tranh?

A. Khai thác nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác.

B. Khai thác ưu thế về khoa học và công nghệ.

C. Khai thác thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng.

D. Khai thác tối đa mọi tiềm năng sáng tạo của con người.

Câu 28. Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, cạnh tranh giữ vai trò

A. Là một đòn bẩy, kinh tế.

B. Là cơ sở sản xuất hàng hoá.

C. Là một động lực kinh tế.

D. Là nền tảng của sản xuất hàng hoá.

Câu 29. Yếu tố nào dưới đây không phải là mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển.

B. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.

C. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh.

D. Khai thác tài nguyên làm cho môi trường suy thoái.

Câu 30. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?

A. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.

B. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu có điều kiện sản xuất khác nhau.

C. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu có lợi ích khác nhau.

D. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu có điều kiện sản xuất giống nhau.

Câu 31. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là biểu hiện của nội dung nào dưới đây?

A. Mặt tích cực của cạnh tranh.

B. Mặt hạn chế của cạnh tranh.

C. Mục đích của cạnh tranh.

D. Nguyên nhân của cạnh tranh.

Câu 32. Việc làm nào sau đây là mặt tích cực của cạnh tranh?

A. Khai thác gỗ bừa bãi làm cho rừng bị tàn phá.

B. Làm hàng giả, kinh doanh hàng quốc cấm.

C. Vơ vét xi măng để đầu cơ tích trữ.

D. Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước.

Câu 35. Công ty K kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng tới đời sống nhân dân là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh?

A. Nguyên nhân của cạnh tranh.

B. Mục đích của cạnh tranh.

C. Mặt tích cực của cạnh tranh.

D. Mặt hạn chế của cạnh tranh.

Câu 36. Vì quán cà phê của mình khách ít trong khi quán đối diện của nhà anh H khách lại rất đông nên anh K đã thuê kẻ xấu ngày nào cũng quậy phá quán của anh H. Nếu là người thân của K, em sẽ khuyên K xử sự như thế nào cho phù hợp với pháp luật và cạnh tranh lành mạnh?

A. Đồng ý với cách làm của anh K vì như thế quán anh K mới có khách.

B. Thờ ơ coi như không biết gì vì đó là chủ ý của anh K.

C. Khuyên K nên bỏ việc này mà chú ý đến chất lượng, thái độ phục vụ.

D. Khuyên K chỉ nên nhờ người nói xấu quán của anh H.

Câu 37. Anh D rất muốn mua lô đất của anh T nhưng chưa kịp thỏa thuận thì anh H đã thỏa thuận miệng xong với anh T về giá cả. D rất tức tối, cho rằng bị H hớt tay trên nên định thuê côn đồ đánh dằn mặt anh H. Nếu là người thân của D, em sẽ khuyên D xử sự như thế nào cho phù hợp với cạnh tranh lành mạnh?

A. Đồng ý với cách làm của anh D vì như thế sẽ mua được đất của anh T.

B. Thờ ơ coi như không biết gì vì đó là việc của anh D.

C. Khuyên D nên thỏa thuận lại với T vì T vẫn chưa bán đất cho H.

D. Khuyên D thỏa thuận với H rồi trả cho H một khoản tiền

đáp án Trắc nghiệm GDCD 11 bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 21D
Câu 2ACâu 22C
Câu 3DCâu 23C
Câu 4ACâu 24C
Câu 5ACâu 25A
Câu 6CCâu 26B
Câu 7BCâu 27D
Câu 8CCâu 28C
Câu 9CCâu 29D
Câu 10ACâu 30A
Câu 11ACâu 31A
Câu 12BCâu 32D
Câu 13ACâu 33B
Câu 14BCâu 34B
Câu 15CCâu 35D
Câu 16ACâu 36C
Câu 17BCâu 37C
Câu 18ACâu 38A
Câu 19DCâu 39C
Câu 20ACâu 40A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Các đề khác

X