Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 15/12/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác.

Cạnh tranh là một hiện tượng phổ biến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến giáo dục, thể thao,... Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một động lực thúc đẩy sự phát triển của các chủ thể kinh tế, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Mục đích của cạnh tranh là gì? Theo quan điểm của kinh tế học, mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành được lợi nhuận cao nhất. Lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất của các doanh nghiệp, là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải luôn tìm cách nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ để có thể thu được lợi nhuận cao hơn so với đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, cạnh tranh không chỉ nhằm mục đích thu được lợi nhuận cao nhất mà còn có những mục đích khác, bao gồm:

  • Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo: Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải luôn tìm cách đổi mới sản phẩm, dịch vụ, công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Điều này dẫn đến sự phát triển của khoa học công nghệ, thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.
  • Tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực: Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất để có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Điều này dẫn đến việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
  • Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý để thu hút khách hàng. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo cho họ có được những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với giá cả phải chăng.

Như vậy, mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành được lợi nhuận cao nhất (giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác). Tuy nhiên, cạnh tranh còn có những mục đích khác, bao gồm thúc đẩy đổi mới và sáng tạo, tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cạnh tranh là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Cạnh tranh có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường, thể hiện ở những khía cạnh sau:

  • Thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển: Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải luôn tìm cách nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và dịch vụ để có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Điều này dẫn đến sự tăng trưởng của sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
  • Thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải luôn tìm cách đổi mới sản phẩm, dịch vụ, công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Điều này dẫn đến sự phát triển của khoa học công nghệ, thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.
  • Tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực: Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả nhất để có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Điều này dẫn đến việc tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
  • Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Cạnh tranh buộc các doanh nghiệp phải cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý để thu hút khách hàng. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo cho họ có được những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất với giá cả phải chăng.

Để cạnh tranh lành mạnh

Cạnh tranh lành mạnh là loại cạnh tranh mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, bao gồm doanh nghiệp, người tiêu dùng và xã hội. Cạnh tranh lành mạnh cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng pháp luật, đạo đức kinh doanh, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Để cạnh tranh lành mạnh, cần có sự quản lý của Nhà nước và sự tự giác của các doanh nghiệp. Nhà nước cần có các quy định pháp luật để bảo vệ cạnh tranh lành mạnh, ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Cạnh tranh là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, cạnh tranh cần được thực hiện một cách lành mạnh, tôn trọng pháp luật và đạo đức kinh doanh, nhằm mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có vai trò

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng trong kinh doanh.

Loại cạnh tranh nào dưới đây là động lực của nền kinh tế?

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn với các mặt tích cực thì gọi là cạnh tranh lành mạnh. Chỉ có cạnh tranh lành mạnh mới thực sự là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vậy đáp án đúng là cạnh tranh lành mạnh.

Cạnh tranh lành mạnh là

Cạnh tranh lành mạnh là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện quyền bình đẳng

Đáp án DMọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh

Để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính

Ta thấy cạnh tranh là quy luật kinh tế tồn tại khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hóa, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế. Mặt tích cực gắn liền với cạnh tranh lành mạnh, và để phân biệt giữa cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính đạo đức, tính pháp luật và hệ .....

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X