Hiện nay trên thị trường có rất nhiều người bán quần áo. Cạnh tranh giữa những

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều người bán quần áo. Cạnh tranh giữa những người này trên thị trường diễn ra khi nào trong các trường hợp sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X