Anh D rất muốn mua lô đất của anh T nhưng chưa kịp thỏa thuận thì anh H đã thỏa

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 19/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Anh D rất muốn mua lô đất của anh T nhưng chưa kịp thỏa thuận thì anh H đã thỏa thuận miệng xong với anh T về giá cả. D rất tức tối, cho rằng bị H hớt tay trên nên định thuê côn đồ đánh dằn mặt anh H. Nếu là người thân của D, em sẽ khuyên D xử sự như thế nào cho phù hợp với cạnh tranh lành mạnh?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có vai trò

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng trong kinh doanh.

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là

Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi nhuận về mình nhiều hơn người khác. Cạnh tranh là một hiện tượng phổ biến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến giáo dục, thể thao,... Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một động lực thúc đẩy sự phát...

Loại cạnh tranh nào dưới đây là động lực của nền kinh tế?

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn với các mặt tích cực thì gọi là cạnh tranh lành mạnh. Chỉ có cạnh tranh lành mạnh mới thực sự là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Vậy đáp án đúng là cạnh tranh lành mạnh.

Cạnh tranh lành mạnh là

Cạnh tranh lành mạnh là động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa

Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện quyền bình đẳng

Đáp án DMọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh

Để phân biệt cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính

Ta thấy cạnh tranh là quy luật kinh tế tồn tại khách quan của sản xuất và lưu thông hàng hóa, vừa có mặt tích cực vừa có mặt hạn chế. Mặt tích cực gắn liền với cạnh tranh lành mạnh, và để phân biệt giữa cạnh tranh lành mạnh và cạnh tranh không lành mạnh, cần dựa vào tính đạo đức, tính pháp luật và hệ .....

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X