Khi phát hiện một cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng giả, em sẽ làm theo phương án

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Khi phát hiện một cửa hàng chuyên tiêu thụ hàng giả, em sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X