Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 14/09/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực là cạnh tranh

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Mọi sự cạnh tranh diễn ra theo đúng pháp luật và gắn liền với các mặt tích cực là cạnh tranh lành mạnh.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Giá trị hàng hóa được tạo ra từ đâu?

Giá trị hàng hóa được tạo ra từ sản xuất.

Giá trị của hàng hóa là một thuộc tính của hàng hóa, là kết quả từ quá trình sản xuất thông qua hoạt động lao động của con người, là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó và được kết tinh vào trong hàng hóa.

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào?

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố giá trị trao đổi.

Giải thích

- Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của hàng hóa đó. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau.

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa. Giá trị của hàng hoá là giá trị lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hoá đó và tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

Theo SGK GDCD trang 16 thì giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Vậy đáp án đúng là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi

Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng gì?

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng thực hiện.

Lượng giá trị của hàng hóa được tính bằng thời gian

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 16 thì lượng giá trị hàng hóa không phải được tính bằng thời gian lao động cá biệt mà tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

Trên thị trường mối quan hệ giữa giá cả và giá trị hàng hóa là?

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì trên thị trường, giá cả của từng hàng hóa có thể cao hoặc thấp hơn giá trị hàng hóa hình thành trong sản xuất, do ảnh hưởng của cạnh tranh, cung cầu. Nhưng bao giờ giá cả hàng hóa cũng vận động xoay quanh trục giá trị hàng hóa hay xoay quanh trục thời gian lao động .....

Khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa thì khi đó tiền thực hiện chức năng

Khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa thì khi đó tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua

Theo SGK GDCD trang 15 thì giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi. Vậy đáp án đúng là giá trị trao đổi.

đề trắc nghiệm gdcd 11 mới nhất

X