Trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 14 gồm các câu hỏi về công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong giờ thảo luận của lớp 10C, có một số bạn bè nêu câu hỏi. “Cần cù và sáng tạo trong lao động có phải là biểu hiện của lòng yêu nước hay không?” . Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
Câu 2. Học sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hộc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 10B là thực hiện trách nhiệm nào của công dân học sinh?
Câu 3. Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có
Câu 4. Lòng yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?
Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về lòng yêu nước?
Câu 6. “Ngày nay, nước ta đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn ….. để chống lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc”. Trong dấu “…” là?
Câu 7. “Công dân nam giới đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết …”. Trong dấu “…” là?
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?
Câu 9. Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là:
Câu 10. Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7A
Câu 3CCâu 8D
Câu 4BCâu 9D
Câu 5BCâu 10D

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X