Trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 14 gồm các câu hỏi về công dân với sự nghiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Trong giờ thảo luận của lớp 10C, có một số bạn bè nêu câu hỏi. “Cần cù và sáng tạo trong lao động có phải là biểu hiện của lòng yêu nước hay không?” . Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Không, vì đây là biểu hiện của đức tinh chăm chỉ.

B. Có, vì lao động cần cù và sáng tạo góp phần cho đất nước phát triển.

C. Có, vì đây là biểu hiện của tinh thần dân tộc.

D. Không, vì người lao động nào cũng cần phải cần cù sáng tạo.

Câu 3. Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có

A. Tình cảm dân tộc.

B. Tình cảm quê hương, đất nước.

C. Lòng yêu nước.

D. Tấm lòng tốt đẹp.

Câu 4. Lòng yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.

B. Đề cao dân tộc mình hơn dân tộc khác.

C. Lòng tự hào dân tộc chính đáng.

D. Cần cù và sáng tạo trong lao động.

Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về lòng yêu nước?

A. Lòng yêu nước là điều lớn lao rất khó thực hiện.

B. Lòng yêu nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi nhất.

C. Chỉ những người trong quân đội mới cần có lòng yêu nước.

D. Học sinh phổ thông còn nhỏ nên không cần có lòng yêu nước.

Câu 8. Biểu hiện nào sau đây nói lên trách nhiệm xây dựng Tổ quốc của thanh niên học sinh?

A. Trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

B. Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

C. Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự.

D. Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Câu 9. Trách nhiệm hàng đầu của thanh niên Việt Nam hiện nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là:

A. Chỉ cần xác định mục đích và động cơ học tập đúng.

B. Tham gia nhập ngũ khi địa phương gọi.

C. Tham gia các hoạt động của địa phương như vệ sinh môi trường.

D. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Câu 10. Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập?

A. Cá lớn nuốt cá bé.

B. Cháy nhà ra mặt chuột.

C. Đèn nhà ai nấy rạng.

D. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2CCâu 7A
Câu 3CCâu 8D
Câu 4BCâu 9D
Câu 5BCâu 10D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X