Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về lòng yêu nước?

16/10/2020 196

Câu Hỏi:
Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về lòng yêu nước?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Lòng yêu nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi nhất.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X