Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là

16/10/2020 217

Câu Hỏi:
Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có lòng yêu nước.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X