Trắc nghiệm GDCD 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 11 gồm các câu hỏi về một số phạm trù cơ bản của đạo đức học giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nghĩa vụ là

A. Trách nhiệm của mỗi cá nhân

B. Nghĩa vụ là trách nhiệm chung

C. Không ai bắt buộc

D. Làm những việc thấy có lợi cho bản thân

Câu 2. Tự trọng là:

A. Biết tôn trọng, bảo vệ danh dự của cá nhân.

B. Quá nghĩ đến bản thân, đề cao cái tôi quá mức nên có thái độ bực tức, khó chịu, giận dỗi khi cho rằng mình bị đánh giá thấp hoặc coi thường.

C. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

D. A, C đúng

Câu 3. Theo em, hạnh phúc của một học sinh Trung học là gì?

A. Được sống và học tập trong một môi trường thân thiện, gia đình, người thân tạo điều kiện vật chất, tinh thần trong khả năng hiện có phục vụ cho học tập và rèn luyện

B. Được thầy cô và bạn bè yêu mến, được tiếp thu kiến thức tiên tiến của nhân loại và vận dụng nó vào đời sống, làm hành trang cho bản thân.

C. Luôn đạt kết quả tốt trong học tập theo khả năng của bản thân.

D. A, B, C

Câu 4. Tự ái là:

A. Người tự ái thường không muốn ai phê phán cũng như khuyên bảo mình, dễ có thái độ bực tức.

B. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

C. Biết làm chủ các nhu cầu bản thân, kiềm chế được các nhu cầu, ham muốn không chính đáng, cố gắng tuân theo các quy tắc, chuẩn mực đạo đức tiến bộ của xã hội.

D. Biết tôn trọng, bảo vệ danh dự của cá nhân.

Câu 5. Em hãy nêu một vài nghĩa vụ đạo đức cụ thể cuả công dân đối với xã hội.

A. Giữ vệ sinh ngoài đường phố, không xả rác bừa bãi để, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

B. Sống biết giúp đỡ mọi người, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với mọi người, ủng hộ cho người nghèo, bệnh tật.

C. Đoàn kết với mọi người, bảo vệ tổ quốc

D. A, B,C

Câu 7. Lương tâm tồn tại ở trạng thái nào mang tính tích cực?

A. Lương tâm thanh thản.

B. Lương tâm cắn rứt.

C. Không trạng thái nào cả.

D. Cả A,B.

Câu 8. Hằng năm, các thanh niên nam đủ 18 tuổi, khỏe mạnh phải nhập ngũ. Việc làm đó thể hiện?

A. Nghĩa vụ của thanh niên.

B. Ý thức của thanh niên.

C. Trách nhiệm của thanh niên.

D. Lương tâm của thanh niên.

Câu 9. Nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận được gọi là?

A. Danh dự.

B. Đạo đức.

C. Nghĩa vụ.

D. Lương tâm.

Câu 10. Mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội là?

A. Hạnh phúc cá nhân là cơ sở của hạnh phúc xã hội.

B. Hạnh phúc cá nhân là điều kiện của hạnh phúc xã hội.

C. Hạnh phúc cá nhân quyết định hạnh phúc xã hội.

D. Hạnh phúc cá nhân là nội dung của hạnh phúc xã hội.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3DCâu 8A
Câu 4ACâu 9A
Câu 5DCâu 10A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X