Trắc nghiệm GDCD 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 11 gồm các câu hỏi về một số phạm trù cơ bản của đạo đức học giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nghĩa vụ là
Câu 2. Tự trọng là:
Câu 3. Theo em, hạnh phúc của một học sinh Trung học là gì?
Câu 4. Tự ái là gì?
Câu 5. Em hãy nêu một vài nghĩa vụ đạo đức cụ thể cuả công dân đối với xã hội.
Câu 6. Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là gì?
Câu 7. Lương tâm tồn tại ở trạng thái nào mang tính tích cực?
Câu 8. Hằng năm, các thanh niên nam đủ 18 tuổi, khỏe mạnh phải nhập ngũ. Việc làm đó thể hiện?
Câu 9. Nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận được gọi là?
Câu 10. Mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội là?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2DCâu 7A
Câu 3DCâu 8A
Câu 4ACâu 9A
Câu 5DCâu 10A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X