Ngày nay, nước ta đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn …..

16/10/2020 275

Câu Hỏi:
“Ngày nay, nước ta đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn ….. để chống lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc”. Trong dấu “…” là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Ngày nay, nước ta đã hoàn toàn được thống nhất, nhưng chúng ta vẫn phải luôn cảnh giác để chống lại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X