Trong giờ thảo luận của lớp 10C, có một số bạn bè nêu câu hỏi. Cần cù và sáng

16/10/2020 86

Câu Hỏi:
Trong giờ thảo luận của lớp 10C, có một số bạn bè nêu câu hỏi. “Cần cù và sáng tạo trong lao động có phải là biểu hiện của lòng yêu nước hay không?” . Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Cần cù và sáng tạo trong lao động là biểu hiện của lòng yêu nước. Vì lao động cần cù và sáng tạo góp phần cho đất nước phát triển.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X