Trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 15 gồm các câu hỏi về công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Ngày môi trường thế giới là ngày nào?

A. Ngày 1/17

B. Ngày 5 / 6

C. Ngày 1 /12

D. Ngày 9/12

Câu 3. Bùng nổ dân số là :

A. Sự gia tăng dân số của một vùng trên phạm vi lãnh thổ

B. Sự gia tăng dân số trong mức độ cho phép

C. Sự gia tăng dân số trong một năm

D. Sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn

Câu 4. Hiện nay giải quyết những vấn đề cấp thiết của nhân loại là trách nhiệm của:

A. Các nước giàu

B. Nhân loại tiến bộ

C. Liên hợp quốc.

D. Tất cả mọi người

Câu 5. Theo em điều nào sau đây là vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay:

A. Phân biệt chủng tộc

B. Chiến tranh khủng bố

C. Tai nạn giao thông

D. Bùng nổ dân số.

Câu 7. Khái niệm môi trường được hiểu là:

A. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống của con người.

B. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người.

C. Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất, tinh thần có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

D. Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.

Câu 8. “Bảo vệ môi trường thực chất là khắc phục …………., làm cho các hoạt động của con người không phá vỡ các yếu tố cân bằng của tự nhiên”. Trong dấu “…” là?

A. quan hệ giữa con người và tự nhiên

B. quan hệ giữa tự nhiên với tự nhiên

C. mâu thuẫn giữa tự nhiên với tự nhiên

D. mâu thuẫn giữa tự nhiên với con người

Câu 9. Ngày môi trường thế giới là ngày nào?

A. Ngày 6 tháng 5.

B. Ngày 1 tháng 6.

C. Ngày 1 tháng 5.

D. Ngày 5 tháng 6.

Câu 10. Cần phải phê phán hành vi nào trong các hành vi sau đây?

A. Không vứt rác bừa bãi.

B. Giữ vệ sinh nơi công cộng.

C. Trồng cây xanh.

D. Xả rác bừa bãi.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7D
Câu 3DCâu 8D
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10D

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X