Trắc nghiệm GDCD 10 bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 12 gồm các câu hỏi về công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tình yêu đích thực diễn biến theo ba giai đoạn nào?

A. Hôn nhân – Gia đình hạnh phúc – Tình yêu

B. Hôn nhân – Tình yêu – Gia đình hạnh phúc

C. Tình yêu – Gia đình hạnh phúc – Hôn nhân.

D. Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình hạnh phúc.

Câu 2. Những điều nào cần tránh trong tình yêu?

A. Tình yêu là tự do liên kết giữa một nam, một nữ.

B. Chung thuỷ gắn bó trong tình yêu

C. Tình yêu đẹp bắt nguồn từ một tình bạn đẹp

D. Tình yêu là tự do, thoải mái yêu và quan hệ tình dục.

Câu 3. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc các thành viên cần:

A. Chia sẻ, tôn trọng, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình

B. Có việc làm ổn định và thủy chung.

C. Nỗ lực lao động phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình

D. Được bình đẳng trong kinh tế gia đình

Câu 4. Chức năng của gia đình là:

A. Duy trì nòi giống

B. Nuôi dưỡng giáo dục con cái

C. Kinh tế, tổ chức đời sống gia đình

D. A, B, C

Câu 5. Biểu hiện của tình yêu chân chính:

A. Có tình cảm chân thật, sự quyến luyến, gắn bó giữa một nam và một nữ.

B. Có sự quan tâm sâu sắc đến nhau không vụ lợi.

C. Có sự chân thành, tin cậy và tôn trọng từ cả hai phía.

D. A, B, C

Câu 7. Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào?

A. Quan hệ hôn nhân và quan hệ xã hội.

B. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.

C. Quan hệ hôn nhân và quan hệ cận huyết.

D. Quan hệ huyết thống và quan hệ xã hội.

Câu 8. Ngày nay, trong xã hội xuất hiện thuật ngữ LGBT là nói đến tình yêu của những đối tượng nào?

A. Đồng tính luyến ái nam và nữ.

B. Song tính luyến ái.

C. Người chuyển giới.

D. Cả A, B, C.

Câu 9. Đối với tình yêu cá nhân, xã hội có trách nhiệm là?

A. Không có trách nhiệm vì tình yêu mang tính cá nhân.

B. Hướng dẫn mọi người có quan niệm đúng đắn về tình yêu.

C. Chi phối tình yêu cá nhân.

D. Ngăn cản tình yêu cá nhân.

Câu 10. Độ tuổi đủ tuổi kết hôn của nam và nữ là?

A. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi.

B. Nam từ đủ 18 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi.

C. Nam từ đủ 20 tuổi, nữ từ đủ 16 tuổi.

D. Nam từ đủ 18 tuổi, nữ từ đủ 20 tuổi.

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2DCâu 7B
Câu 3ACâu 8D
Câu 4DCâu 9B
Câu 5DCâu 10A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X