Trắc nghiệm GDCD 10 bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 bài 12 gồm các câu hỏi về công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Tình yêu đích thực diễn biến theo ba giai đoạn nào?
Câu 2. Những điều nào cần tránh trong tình yêu?
Câu 3. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc các thành viên cần:
Câu 4. Chức năng của gia đình là:
Câu 5. Biểu hiện của tình yêu chân chính:
Câu 6. Điều 37, Luật Hôn nhân và gia đình có nêu: Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục con. Nội dung đó nói đến chức năng nào của gia đình?
Câu 7. Gia đình được xây dựng dựa trên mối quan hệ nào?
Câu 8. Ngày nay, trong xã hội xuất hiện thuật ngữ LGBT là nói đến tình yêu của những đối tượng nào?
Câu 9. Đối với tình yêu cá nhân, xã hội có trách nhiệm là?
Câu 10. Độ tuổi đủ tuổi kết hôn của nam và nữ là?

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6D
Câu 2DCâu 7B
Câu 3ACâu 8D
Câu 4DCâu 9B
Câu 5DCâu 10A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X