Trắc nghiệm GDCD 10 ôn tập kiến thức tổng hợp phần 1

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 ôn tập phần 1 gồm các câu hỏi về các kiến thức đã học ở phần 1 GDCD 10 giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. "Sự dao động của con lắc” thuộc hình thức vận động cơ bản nào của thế giới vật chất?
Câu 2. Câu nói nào sau đây nói về phương pháp luận biện chứng
Câu 3. Việt Nam tiến thẳng lên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ chế độ phong kiến là thuộc hình thức vận động nào?
Câu 4. Đâu là lượng của những sự vật, hiện tượng sau
Câu 5. Khi đun sôi nước trên nhiệt độ cao, các phân tử nước bốc hơi là thuộc hình thức vận động cơ bản nào sau đây của thế giới vật chất?
Câu 6. Vai trò của triết học là?
Câu 7. Mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết bằng con đường
Câu 8. Theo triết học duy vật biện chứng, ...là khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.
Câu 9. Đối tượng nghiên cứu của triết học là?
Câu 10. Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật, hiện tượng trong

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 ôn tập kiến thức tổng hợp phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2DCâu 7B
Câu 3BCâu 8B
Câu 4ACâu 9B
Câu 5ACâu 10A

Phạm Dung (Tổng hợp)

Các đề khác

X