Trắc nghiệm GDCD 10 ôn tập kiến thức tổng hợp phần 1

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 ôn tập phần 1 gồm các câu hỏi về các kiến thức đã học ở phần 1 GDCD 10 giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 2. Câu nói nào sau đây nói về phương pháp luận biện chứng

A. Sống chết có mệnh

B. Phú quý tại thiên

C. Giàu sang do trời

D. Tre già măng mọc

Câu 4. Đâu là lượng của những sự vật, hiện tượng sau

A. Lớp 10 C2 có 45 học sinh

B. Ớt có màu đỏ, hình trụ

C. Lan luôn là học sinh giỏi

D. Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau

Câu 6. Vai trò của triết học là?

A. Thế giới quan

B. Quan sát thế giới

C. Nghiên cứu thế giới

D. Tìm hiểu thế giới

Câu 7. Mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết bằng con đường

A. Điều hòa

B. Đấu tranh

C. Ganh đua

D. Hợp tác

Câu 9. Đối tượng nghiên cứu của triết học là?

A. Những vấn đề chủ yếu của thế giới

B. Những vấn đề cơ bản của thế giới

C. Những vấn đề riêng của thế giới

D. Những vấn đề chung nhất của thể giới

Câu 10. Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật, hiện tượng trong

A. Trạng thái phát triển

B. Trạng thái cô lập

C. Sự ràng buộc lẫn nhau

D. Sự đứng im

đáp án Trắc nghiệm GDCD 10 ôn tập kiến thức tổng hợp phần 1

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2DCâu 7B
Câu 3BCâu 8B
Câu 4ACâu 9B
Câu 5ACâu 10A

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Các đề khác

X