Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập?

16/10/2020 325

Câu Hỏi:
Câu tục ngữ nào nói về cách sống hòa nhập?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Tục ngữ nói về cách sống hòa nhập là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X