Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá)

Đề trắc nghiệm bài 54 Công nghệ lớp 7 bài Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá) có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nên cho tôm cá ăn vào thời gian nào trong ngày?

A. 7 - 8h sáng.

B. 7 - 8h tối.

C. 9 - 11h sáng.

D. 10 - 12h sáng.

Câu 2. Phương pháp kiểm tra chiều dài để kiểm tra sự tăng trưởng của cá (hoặc tôm) được tiến hành như thế nào?

A. Lấy thước đo chiều dài từ phần đầu đến phần đuôi.

B. Lấy thước đo chiều dài từ phần đầu đến cuối cùng của đuôi.

C. Lấy thước đo chiều dài từ phần đầu đến phần bụng.

D. Lấy thước đo chiều dài từ phần lưng đến phần đuôi.

Câu 4. Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian nào trong năm?

A. Mùa xuân.

B. Tháng 8 - tháng 11.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá:

A. Mục đích để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chất lượng của tôm, cá.

B. Cho ăn lượng ít và nhiều lần.

C. Phân chuồng hoại mục và vô cơ đổ tập trung một nơi.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 6. Kiểm tra đăng, cống vào thời điểm nào?

A. Mùa khô.

B. Mùa hạ.

C. Mùa mưa lũ.

D. Mùa hạn.

Câu 7. Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào thời điểm:

A. Buổi sáng lúc nhiệt độ xuống thấp.

B. Buổi chiều.

C. Buổi trưa.

D. Buổi sáng lúc nhiệt độ lên cao.

Câu 8. Cá gầy là cá có đặc điểm:

A. Đầu to.

B. Thân dài.

C. Đẻ nhiều trứng.

D. Cả A và B đều đúng.

Câu 10. Thuốc tím thuốc loại thuốc gì để phòng và trị bệnh cho tôm, cá?

A. Hóa chất.

B. Thuốc tân dược.

C. Thuốc thảo mộc.

D. Thuốc tây y.

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2BCâu 7D
Câu 3CCâu 8D
Câu 4CCâu 9C
Câu 5BCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X