Cá gầy là cá có đặc điểm:

06/11/2020 29

Câu Hỏi:
Cá gầy là cá có đặc điểm:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Giải thích: Cá gầy là cá có đặc điểm:
- Đầu to.
- Thân dài - SGK trang 146

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X