Cá gầy là cá có đặc điểm:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cá gầy là cá có đặc điểm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải thích: Cá gầy là cá có đặc điểm:
- Đầu to.
- Thân dài - SGK trang 146

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X