Phương pháp kiểm tra chiều dài để kiểm tra sự tăng trưởng của cá (hoặc tôm) được

06/11/2020 74

Câu Hỏi:
Phương pháp kiểm tra chiều dài để kiểm tra sự tăng trưởng của cá (hoặc tôm) được tiến hành như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Giải thích: Phương pháp kiểm tra chiều dài để kiểm tra sự tăng trưởng của cá (hoặc tôm) được tiến hành: Lấy thước đo chiều dài từ phần đầu đến cuối cùng của đuôi - Hình 84, SGK trang 146

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm công nghệ 7 mới nhất

X